Nova verzija uputstva za NexTBIZ integraciju sa SEF

Poštovani korisnici,

Objavili smo novu verziiju uputstva za NexTBIZ integraciju sa SEF, koju možete preuzeti ovde. Uputstvo je dopunjeno sa postupkom kreiranje i slanje Pojedinačne i Zbirne evidencije o PDV.