Slanje poruke podršci NexTBIZ

Poštovani korisnici,

Povodom unapređenja naše interne organizacije i bržeg i efikasnijeg odgovaranja na vaša pitanja i probleme Bit Impeks je rešio da napravi standard za slanje mailova. Molimo vas da nam za sva buduća pitanja pošaljete mail sledeće sadržine:

  Ukoliko je došlo do problema:

  • Jasno definišite problem kao i prethodne korake koji su ga prouzrokovali ukoliko je to moguće.
  • Poželjno je da na pošaljete sliku ekrana ili pdf dokument sa greškom.
  • Takođe je poželjno da navedete na koji način možemo da se povežemo sa vama.

  Ukoliko se radi o zahtevu za novu funkcionalnost sistema:

  • jasno definišite poslovni proces koji želite da automatizujete.
  • Dostavite nam sve relevantne papire skenirane

  Ukoliko Vam treba neki određeni izveštaj:

  • dostavite nam u Excel-u podatke za koje treba da se uradi izveštaj ili jasno definišite kakav izveštaj vam treba, nad kojim podacima i pod kojim uslovima.