NexTBIZ ERP

NexTBIZ je integrisan softverski sistem za upravljanje finansijskim, ljudskim i materijalnim resursima poslovnog sistema koji automatizuju niz poslovnih procesa i funkcija

NexTBIZ pregled modula i funkcionalnosti

Finansijsko Poslovanje

 • Kontni plan, partneri, nosioci, pozicije
 • Organizacija dokumentacije
 • Glavna knjiga, analitike
 • Knjigovodstvo ugovora
 • Puna primena MRS
 • Devizno knjiženje
 • Kontrola knjiženja
 • Zaključna knjiženja
 • Izveštavanje po obračunskoj i gotovinskoj osnovi
 • Automatski start poslovne godine

Finansijska Operativa

 • Povezivanje stavki (višestruke veze)
 • Automatsko valutiranje i povezivanje po redosledu dospeća
 • Pregled Izvoda otvorenih stavki
 • Pregled obaveza/potraživanja po dospeću
 • Automatsko generisanje naloga za plaćanje
 • Elektronski platni promet sa Upravom za trezor i svim poslovnim bankama
 • Analiza plaćanja
 • Prijava obaveza i izmirenja u RINO sistem
 • Automatski start poslovne godine

Trezorsko poslovanje

 • Otvaranje budžetske godine
 • Evidentiranje i upravljanje aproprijacijama i kvotama
 • Kreiranje zahteva za preuzimanje obaveza
 • Kreiranje zahteva za plaćanje obaveza
 • Transferi indirektnim korisnicima
 • Automatsko generisanje zbirnih zahteva sa preuzimanje i plaćanje obavaza (veza sa FMIS i ISIB)
 • Automatsko knjiženje izvoda (veza sa FMIS i ISIB)
 • Izrada periodičnih i godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta (Obrazac 1,2,3,4,5,…)
 • Automatski start poslovne godine

PDV Obračun i evidencije

 • Integrisano vođenje evidencija (KUR i KIR) o PDV sa finansijskim knjigovodstvom
 • Automatski obračun obaveza za PDV i izrada PDV prijave
 • Obračun srazmernog odbitka prethodnog PDV
 • Izrada prateće dokumentacije o evidencijama PDV

Blagajničko poslovanje

 • Glavna blagajna i namenske blagajne
 • Štampanje priznanica, dnevnika,…
 • Automatsko knjiženje blagajne
 • Analitički i sintetički izveštaji
 • Automatski start poslovne godine

Osnovna sredstva

 • Evidencija osnovnih sredstava
 • Nabavka, Revers, Rashod
 • Popis (bar code)
 • Obračun amortizacije i revalorizacije
 • Analitički i sintetički izveštaji

Kadrovi i Obračun zarada

 • Evidencija organizacije i sistematizacije
 • Dosije zaposlenih i drugih lica, generisanje rešenja, posebne evidencije
 • Radne liste, obustave, krediti, dodaci, dežurstva
 • Naknade invalidima, bolovanje, porodilje
 • Druga primanja(putni nalozi, prevoz, ugovori, jubilarne nagrade, solidarne pomoći,…)
 • Generisanje poreskih prijava, naloga za plaćanje i prateće dokumentacije
 • Registar zaposlenih i angažovanih lica
 • Izrada pregleda i izveštaja

Upravljanje zalihama Robno-materijalno knjigovodstvo

 • Klasifikacija artikala
 • Magacinsko poslovanje
 • Nabavka
 • Izdavanje
 • Prodaja
 • Obračun utrošaka
 • Sitan inventar
 • Obrada popisa

Plan i analiza

 • Evidentiranje planskih dokumenata
 • Korisnički definisani izveštaji o prometu
  • Realizacije planova
  • Realizacija ugovora
 • NexTSaće tehnologija
  • Obrazac 1,2,3,4,5-GO,…
  • Obračun sa RFZO
 • NexTOLAP (BI)

Komfor u radu

 • In-line pretraživanje i ažuriranje šifarnika
 • On-screen pregled mogućih funkcija
 • Maksimalno korišćenje tastature
 • Brzo pronalaženje (Find), uređivanje (Sort) i selekcija (Filter)
 • Pregled izveštaja pre štampe (Preview)

Sistemske Funkcije

fingerprint-o2hhw8f6x2j9qmsw5x23qlzekqiga2ejq294nw7iu8

Autorizacija Pristupa

controls-6-o2hhx777xxuvo7ediu3asv7gjzr16v8m6ue3f4ryg0

Prilagođavanje sistema

database-o2hi0gp1o8bpzgnpgqvnyjk2t5nwx172azxsepxqu8

Backup and restore podataka

profile-o2hji90kqxyec6j3dzv4myxmiwk1diq4d7u10q6qsg

Profilisanje sistema

shuffle-o2hi1nxmelywtiwwg9ki58na4vqsr3ypsxy4hg5mw0

Razmena podataka

settings-o2hi473ytjfq3p8gnuzbd3mzr99ehr0ohh881aeg4g

Integracija sa okruženjem